Skip to main content

Poruka koordinatora

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Dragi studenti,

Engleski jezik je na trećem mjestu, nakon mandarinskog kineskog i španskog jezika, kada je u pitanju broj ljudi koji ga govore. Engleski jezik je i dalji prvi izbor za komunikaciju u globalnom poslovanju, međunarodnom pravu, nauci i tehnologiji, medijima i različitim međunarodnim akademskim krugovima. Ovo ima duboke posljedice za oni koji žele podučavati engleski jezik u svojim matičnim zemljama ili inostranstvu. Program uključuje istraživanje u oblasti lingivistike, primijenjene linvistike, usvajanja stranog jezika, studija prevođenja, sociolingvistike, metodologije i pedagogije jezika, razvoja pismenosti, izrade kurikuluma i materijala, ocjenjivanja i međukulturalne komunikacije.   

Program koordinator

van. prof. dr.
Almasa Mulalić

Cilj studijskog programa Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer (ELT) je unapređenje nivoa poznavanja jezika studenata, njihovo upoznavanje sa razumijevanjem linvistike i književnosti kada su u pitanju društveni, kulturološki, politički, historijski i ekonomski konteksti. Program ohrabruje studente da uzimaju predmete iz drugih disciplina kako bi razvili svoje interdisciplinarne vještine koje će im omogućiti da razmišljaju i stvaraju na nezavistan način. Nakon završetka dodiplomskog studija na programu Engleski jezik i književnost, naši diplomanti mogu nastaviti karijeru kao nastavnici engleskog jezika ili raditi na različitim pozicijama u okviru obrazovnog sektora u administraciji, ili kao direktori i savjetnici u školama. 

Izuzetni diplomanti također mogu ostvariti karijeru i kao akademici i provoditi istraživanja o različitim pitanjima vezanim za obrazovanje, lingvistiku, književnost ili psihologiju obrazovanja. Kada postanu članovi akademske zajednice, njihova linvistička i književna podloga će im pomoći u procjeni i praćenju nastavnih procesa. Multidisciplinarna priroda programa i njegov akcenat na međuljudskim i komunikacijskim vještinama osigurava da će student diplomirati sa setom vještina koje će moći primijeniti u različitim karijerama.

Dobro vladanje engleskim jezikom u govoru i pisanju će biti važno ukoliko odaberu da rade kao pisci, novinari, tumači ili prevodioci. Također će biti značajno ukoliko se budu odlučili za karijeru u poslovanju, medijima i komunikacijama, međunarodnim odnosima ili bilo kojoj karijeri koja zahtijeva stalnu interakciju na engleskom jeziku u jednoj globalnoj i međusobno povezanoj radnoj sredini.

 

Vanredni profesor dr. Almasa Mulalić

Program koordinator za Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Događaji

Edukacijski fakultet

Engleski jezik i književnost
nastavnički smjer

“Sve što treba da odlučimo je šta ćemo sa vremenom koje nam je dato.” - J.R.R. Tolkein

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt