Skip to main content

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Edukacijski fakultet

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

"Sve što treba da odlučimo je šta ćemo sa vremenom koje nam je dato."
- J.R.R. Tolkein

Programi dvojnih diploma
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
U skladu sa bolonjskim procesom
Najbolji privatni univerzitet
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Mogućnost stipendiranja
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Umjetnička galerija
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Dragi studenti,

Engleski jezik je na trećem mjestu, nakon mandarinskog kineskog i španskog jezika, kada je u pitanju broj ljudi koji ga govore. Engleski jezik je i dalji prvi izbor za komunikaciju u globalnom poslovanju, međunarodnom pravu, nauci i tehnologiji, medijima i različitim međunarodnim akademskim krugovima. Ovo ima duboke posljedice za oni koji žele podučavati engleski jezik u svojim matičnim zemljama ili inostranstvu. Program uključuje istraživanje u oblasti lingivistike, primijenjene linvistike, usvajanja stranog jezika, studija prevođenja, sociolingvistike, metodologije i pedagogije jezika, razvoja pismenosti, izrade kurikuluma i materijala, ocjenjivanja i međukulturalne komunikacije.   

Program koordinator

van. prof. dr.
Almasa Mulalić

Pregled programa integrisanog studija

Pregled programa integrisanog studija

Integrisani studij na ELT-u je program koji traje pet godina, deset semestara i nosi 300 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Integrisani studij
na ELT-u

 

Nastavni plan i program Engleskog jezika i književnosti (nastavnički smjer) na Edukacijskom fakultetu (FEDU) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnost studiranja na integrisanom studiju koji traje pet godina (300 ECTS) i trećem ciklusu studija koji traje oko tri godine (180 ECTS).

 

Studenti mogu steći znanja iz oblasti učenja i podučavanja engleskog kao stranog jezika.

O integrisanom studiju
Pregled doktorskog programa

Pregled doktorskog programa

Treći ciklus studija vodi do naučnog zvanja doktora nauka ili ekvivalenta; traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova. Više

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Doktorski studij na ELT-u

 

Doktorski studij je doktorski istraživački studij i najveća akademska kvalifikacija koju možete steći. Studij obično traje između tri i četiri godine punog radnog vremena na tezi koja će dati vaš originalan doprinos oblasti koja vas zanima.

 

Treći ciklus studija je organiziran kao trogodišnji studijski program i nosi 180 ECTS kredita, a kandidati dobivaju ECTS kredite polaganjem ispita predviđenih kurikulumom, istraživačkim radom u relevantnoj oblasti doktorske disertacije, te završetkom i uspješnom odbranom doktorske disertacije.

O doktorskom studiju
Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Naši Događaji

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Erasmus+ program razmjene

Programi razmjene su osmišljeni da studentima i akademskom osoblju pruže priliku da studiraju, podučavaju i vrše istraživanje na univerzitetu u inostranstvu. Ukoliko učestvuju u Erasmus+ i Mevlana programima razmjene, studenti ne plaćaju školarinu partnerskom univerzitetu. Pogledajte listu svih trenutno otvorenih poziva za programe razmjene. 

 

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

Naše prednosti

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Priznati smo na državnom i internacionalnom nivou

Nezavisno istraživanje

Provodimo nezavisno istraživanje

U skladu sa bolonjskim procesom

Nastava u skladu sa bolonjskim procesom i u okviru Evropskog sistema za stjecanje i prenos bodova

 

THE (Times Higher Education) ljestvica

Naš univerzitet je jedini univerzitet u BiH koji se nalazi na THE (Times Higher Education) ljestvici. 

Najbolji privatni univerzitet

Naš univerzitet je rangiran kao najbolji privatni univerzitet u BiH prema Webometricsu

 

Mogućnost stipendiranja

Naš univerzitet nudi spendije u iznosu od 25%, 50% i 100%

 

Napredni engleski

Pripremni program za učenje engleskog jezika

Transfer između programa

Naš univerzitet nudi mogućnost transfera između studijskih programa 

Umjetnička galerija

Naš univerzitet ima modernu umjetničku galeriju gdje studenti i umjetnici organizuju izložbe

 

Edukacijski fakultet

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer

"Sve što treba da odlučimo je šta ćemo sa vremenom koje nam je dato."- J.R.R. Tolkein

O našem Univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 300