Dr. Ervin Kovačević

Docent
V.D. Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.25

Dr. Almasa Mulalić

Vanredni profesor
Šef Odsjeka kulturoloških studija
Program koordinator - Engleski jezik i književnost
+387 33 957 313
B F2.25

Dr. Mirzana Pašić-Kodrić

Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12

Emina Jelešković

Viši asistent
+387 33 957 321
B F2.9

Amra Ćemo

Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 185

Elna Kurtović

Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12

Fikreta Fetahovic

Stručni saradnik
+387 33 957 182

Minela Sinanović-Vefić

Stručni saradnik
+387 33 957 308
A F1.12

Mirza Cengic

Stručni saradnik
ELS Instructor
+387 33 957 184